• SL5
  • SL4
  • SL3
  • SL2
  • SL1

Proiectare pentru urmatoarele specialitati:

Instalatii Sanitare
Instalatii Termice
Instalatii de Ventilare si Climatizare
Instalatii de Limitare si Stingere a Incendiilor
Instalatii de Semnalizare, Alarmare si Alertare in caz de Incendiu
Instalatii Electrice

Intocmire de documentatii la fazele:

Documentatii Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.)
Studii de Fezabilitate (S.F.)
Proiecte Tehnice (P.Th.)
Detalii de Executie (D.E.)

Proiecte Recente